"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4193.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4193
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6282.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6282
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2684.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2684
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP4841.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP4841
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP2278-Large.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP2278 (Large)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9639.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9639
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2326.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2326
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7426.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7426
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG2829.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG2829
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2535.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2535
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2347.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2347
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7943.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7943
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3269.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3269
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4206.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4206
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0818.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP0818
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG0145.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0145
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3867.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3867
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2536.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2536
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2561.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2561
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3602.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3602
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0768.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0768
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1456.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1456
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3568.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3568
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7857.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7857
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2527.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2527
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5950.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5950
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9752.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9752
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8921.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8921
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3067.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3067
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2345.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2345
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3615ProBW.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3615ProBW
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3617.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3617
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7337.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7337
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4221.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4221
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6859.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6859
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/MGP9023.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_MGP9023
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3631Pro.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3631Pro
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4236.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4236
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3838.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3838
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9786.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9786
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6193.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6193
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2557.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2557
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3197BW.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3197BW
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4684.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4684
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG0960.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0960
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8874.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8874
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7782O-Large.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7782O (Large)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1432.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1432
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2877.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2877
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2447.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2447
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG0108.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0108
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP1237.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP1237
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8414.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8414
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3293.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3293
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3395.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3395
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9878.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9878
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9590.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9590
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5077.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5077
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5005.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5005
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2347-2.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2347 (2)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4229.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4229
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8701.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8701
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9901.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9901
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7020.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7020
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6118.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6118
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2269.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2269
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7053.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7053
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5213.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5213
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2145.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2145
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5037.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5037
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5090.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5090
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3885.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3885
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG0794.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0794
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG0863.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0863
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3638.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3638
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7826.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7826
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8011.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8011
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7901.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7901
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6510.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6510
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0622.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0622
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7516.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7516
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP5820.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP5820
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP5326.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP5326
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2139.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2139
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2003.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2003
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3765.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3765
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3768.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3768
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3776.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3776
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3262.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3262
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP5322.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP5322
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6442.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6442
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8605mod.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8605mod
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP4226.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP4226
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5220.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5220
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5236.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5236
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7505.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7505
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0551.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0551
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6071.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6071
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1876.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1876
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1903.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1903
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6061.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6061
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4800small.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4800small
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4808small.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4808small
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4993small.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4993small
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4827small.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4827small
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG4529.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4529
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG4473.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4473
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5948.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5948
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5652.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5652
Chef John Guerrero armando un plato durante la Cocina en Vivo de Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5444.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5444
Chef Lowry Gomez, cocina de Madamas y Madamos durante Cocina en Vivo, Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5432.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5432
Chef Jhonnys Pitter enseña cocina de Madamas y Madamos durante Cocina en Vivo, Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5461.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5461
Chef Lowry Gomez muestra a los asistentes los aromas y sazón de la cocina de Madamas y Madamos durante Cocina en Vivo, Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5476.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5476
Chef Jhonnys Pitter preparando "Domplinas", Cocina en Vivo, Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5483.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5483
Chef Lowry Gomez y Jhonny Pitter, cocina de Madamas y Madamos durante la Cocina en Vivo de Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5887.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5887
Hamburgesa de Pavón en Pan de Kumachí y Merey Pasado por Chefs Juan Carlos Bruzual y Omar Pereney, Cocina en Vivo durante Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6066.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6066
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6134.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6134
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6129.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6129
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6124.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6124
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6117.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6117
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6112.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6112
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6087.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6087
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6021.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6021
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6092.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6092
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6023.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6023
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6008.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6008
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG6003.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6003
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5995.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5995
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5985.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5985
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5971.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5971
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5939.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5939
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5936.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5936
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5929.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5929
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5856.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5856
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5830.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5830
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5815.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5815
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5786.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5786
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5761.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5761
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5742.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5742
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5728.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5728
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5725.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5725
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5724.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5724
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5716.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5716
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5713.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5713
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5710.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5710
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5662.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5662
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5646.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5646
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5637.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5637
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5626.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5626
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5624.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5624
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5576.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5576
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5552.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5552
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5539.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5539
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5543.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5543
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5893.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5893
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/publi.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
publi
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/collage.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
collage
Cocina en Vivo, Cata y Conferencias en Guayana Gastronómica
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/favstands.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
favstands
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5520.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5520
Zoma de Stands
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5123.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5123
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5150.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5150
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5163.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5163
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5171.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5171
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5173.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5173
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5179.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5179
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5187.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5187
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5191.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5191
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5192.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5192
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5193.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5193
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5196.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5196
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5198.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5198
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5207.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5207
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5216.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5216
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5221.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5221
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5223.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5223
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5230.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5230
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5238.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5238
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6662wm.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
Kake Garcia
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6634.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6634
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6631.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6631
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6630.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6630
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6628.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6628
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6626.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6626
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6599.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6599
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6597.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6597
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6596.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6596
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6595.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6595
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6594.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6594
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6593.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6593
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6592.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6592
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6589.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6589
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6588.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6588
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6587.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6587
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6586.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6586
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6585.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6585
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6583.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6583
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6582.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6582
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6581.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6581
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6579.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6579
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6577.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6577
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6575.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6575
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6574.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6574
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6571.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6571
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6570.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6570
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6567.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6567
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6552.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6552
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6550.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6550
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6546.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6546
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6539.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6539
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6538.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6538
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6534.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6534
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6533.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6533
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6529.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6529
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6524.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6524
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6517.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6517
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6513.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6513
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6503.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6503
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6497.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6497
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6495.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6495
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6491.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6491
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6489.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6489
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6485.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6485
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6484.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6484
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6481.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6481
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6476.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6476
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6474.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6474
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6471.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6471
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6462.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6462
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6458.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6458
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6453.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6453
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6449.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6449
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6446.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6446
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6445.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6445
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6423.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6423
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6421.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6421
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6420.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6420
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6418.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6418
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6415.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6415
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6414.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6414
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6412.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6412
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6407.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6407
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6405.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6405
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6402.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6402
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6401.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6401
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6400.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6400
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6397.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6397
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6394.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6394
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6388.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6388
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6387.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6387
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6379.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6379
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6375.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6375
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6373.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6373
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6366.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6366
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6361.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6361
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6358.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6358
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6356.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6356
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6353.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6353
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6351.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6351
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6336.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6336
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6331.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6331
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6321.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6321
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6317.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6317
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6312.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6312
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6311.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6311
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6305.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6305
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6298.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6298
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6295.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6295
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6290.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6290
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6289.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6289
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6284.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6284
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6281.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6281
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6274.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6274
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6273.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6273
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6272.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6272
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6259.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6259
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6256.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6256
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6250.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6250
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6248.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6248
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6243.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6243
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6242.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6242
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6240.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6240
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6216.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6216
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6222.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6222
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6225.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6225
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6230.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6230
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6231.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6231
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6234.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6234
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6236.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6236
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG63561.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6356
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6211.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6211
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6210.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6210
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6208.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6208
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6207.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6207
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6205.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6205
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IGP7835.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7835
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IGP7851.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7851
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG2947.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG2947
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG0136.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0136
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0534wm.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMG_0534wm
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6969.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6969
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG6910.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG6910
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG0044.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG0044
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7415.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7415
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7231.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7231
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7258.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7258
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7264.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7264
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7329.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7329
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7372.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7372
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG7380.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7380
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/07/DCIM_0035.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
DCIM_0035
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG7984.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7984
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG7987.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG7987
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG8000.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG8000
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG8494.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG8494
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG9093.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9093
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG9099.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9099
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG9133.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9133
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9613.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9613
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9615.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9615
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9622.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9622
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9648.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9648
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9609.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9609
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9707.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9707
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/10/IMG9728.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG9728
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2638.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2638
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6083.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6083
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3794.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3794
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0649.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP0649
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/rainbow.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
rainbow
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5692.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5692
Plato preparado por el Chef John Guerrero en Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3200.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3200
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1798.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1798
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1200.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1200
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4978.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4978
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0685.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP0685
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG5687wm.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG5687wm
Plato preparado por el Chef John Guerrero en Guayana Gastronómica 2012
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6429.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6429
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3306.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3306
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7220.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7220
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6066.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6066
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0229.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP0229
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8757.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8757
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7588.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7588
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG4246.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG4246
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7027.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7027
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7614.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7614
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP2672.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP2672
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3208-Edit.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3208-Edit
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7410.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7410
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP9551.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP9551
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8801.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8801
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP2692.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP2692
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP8821.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP8821
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3025.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3025
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3176.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3176
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1282-2.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1282-2
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2572.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2572
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/DSCF0578.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
DSCF0578
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP7031.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP7031
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/img057.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
img057
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1892.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1892
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2654.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2654
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2495.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2495
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0684.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0684
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0380.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0380
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG3310.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IMG3310
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5741.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5741
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP3342-4.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP3342-4
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP6947.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP6947
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6631-Large.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6631 (Large)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3165.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3165
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7604.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7604
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8677.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8677
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/Lines-and-Curves.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
Lines and Curves
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP2456-58.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP2456-58
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8638.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8638
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3373.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3373
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0127.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0127
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3221.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3221
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8586.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8586
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7758.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7758
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP9805.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP9805
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3351.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3351
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1790.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1790
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP2020.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP2020
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0361.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0361
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP7470.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP7470
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6449-Large.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6449 (Large)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/Cascade-Mountain-Pano.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
Cascade Mountain Pano
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0525.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0525
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP8701.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP8701
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0241.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0241
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP6545-Large.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP6545 (Large)
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP5147.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP5147
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP1188.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP1188
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3209.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3209
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3171.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3171
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP3184.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP3184
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0349.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP0349
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0560.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0560
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP0593.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP0593
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IGP2102.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
_IGP2102
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP5026.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP5026
"},{image : 'http://jase036.com/wp-content/uploads/2012/03/IMGP4874.jpg', thumb: 'http://jase036.com/wp-content/themes/rhea/images/000_70.png', title: "
IMGP4874
"} ] }); });